Gemeentebelangen Oldambt opent kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Winschoten - De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 21 maart 2018 plaats. De meeste politiek partijen maken hun kandidaten vlak voor de verkiezingen bekend. Gemeentebelangen Oldambt kiest voor een andere weg: op 21 maart opent zij de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Voorzitter Ger klein: "Wij vinden het van groot belang dat de inwoners van Oldambt ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen weten welke mensen de kar bij Gemeentebelangen Oldambt gaan trekken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de kandidaten kunnen zich vroegtijdig als zodanig bij de inwoners presenteren en de inwoners weten vroegtijdig wat voor vlees ze in de kuip hebben. Over en weer kan er dan een vertrouwensrelatie worden opgebouwd, want dat is wat er in de huidige politiek veelal ontbreekt." Aanmeldingstermijn De aanmeldingstermijn voor de kandidaten loopt tot 24 april. Daarna zal de kandidaatstellingscommissie gesprekken met de kandidaten voeren en een conceptkandidatenlijst opstellen. De algemene vergadering zal zich vervolgens in mei over de lijst uitspreken. Klein:"We hebben nu al een behoorlijk aantal enthousiaste leden dat te kennen heeft gegeven raadswerk te willen doen. Ik weet zeker dat we in mei een fantastische lijst kunnen presenteren. Dit wil overigens niet zeggen dat er daarna geen nieuwe leden meer op de lijst kunnen worden geplaatst. Integendeel. Wel is het zo dat ze dan achteraan moeten aansluiten."