Dorpsvisie Veelerveen vastgesteld

Veelerveen - Vereniging Plaatselijk Belang Veelerveen (PBV) heeft vorige week de dorpsvisie vastgesteld. Het concept daarvoor werd op 9 februari aan de inwoners gepresenteerd. Meer dan 70 inwoners spraken die avond hun waardering voor het concept uit en brachten enige goede aanvullingen in.

Gemeente Bellingwedde heeft ieder dorp gevraagd een visie te schrijven. De gemeenten krijgen steeds meer taken maar ook minder geld en daarom wil de gemeente meer verantwoordelijkheden uit handen geven aan de inwoners. PBV heeft gevolg gegeven aan die uitdaging. Als basis voor de conceptvisie werd gekozen voor een enquête onder alle inwoners ouder dan 10 jaar van Veelerveen. In totaal werden 600 formulieren verspreid waarvan er 307 ingevuld werden ingeleverd. De conceptvisie is nagenoeg geheel op het enquête resultaat gebaseerd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de conceptvisie goed door de aanwezige inwoners werd ontvangen. Actieprogramma De conceptvisie is als actieprogramma geschreven. Een van de belangrijkste acties is aanpassing van het woningbestand. Er zijn nu nagenoeg geen woningen voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen en voor ouderen die hulpbehoevend worden of hun huis/tuin niet meer kunnen onderhouden. PBV: "Het kan toch niet zo zijn dat onze schaarse huur- en bejaardenwoningen aan mensen van buiten Veelerveen worden toegewezen terwijl onze jongeren/ouderen naar andere dorpen moeten verhuizen." Andere belangrijke acties liggen op gebied van duurzaamheid zoals zelf zonne-energie en voedsel produceren. PBV gaat zich inzetten om mensen die al zonnecellen op het dak hebben en mensen die nog overwegen om dat te doen bij elkaar te brengen. Om zelf voedsel te produceren wordt ingezet op ruilen van zaden/plantgoed, workshops en realisatie van een dorpstuin. Verkeers(on)veiligheid Verkeers(on)veiligheid vroeg ook om actie. PBV gaat de gemeente verzoeken om een verkeerskundig bureau in te schakelen voor verbetering van de veiligheid op vooral de Veelerveensterweg. Die is onveilig vanwege te hard rijden, veel grote landbouwvoertuigen, slechte verlichting, ontbrekende voet- en fietsstroken en diepe gaten in de bermen. In de visie wordt ook voorgesteld om voor scholieren (en recreanten) twee nieuwe veilige fietsroutes aan te leggen van Veelerveen naar Bellingwolde en van Veelerveen naar Vlagtwedde. De dorpsvisie is te vinden op de website van PBV www.veelerveen.eu Binnenkort zal PBV de dorpsvisie aan de gemeente aanbieden waarna de acties met gemeente/provincie en andere partijen besproken gaat worden.