Nieuwe naam voor Het Oude Ambt: Sociaal Werk Oldambt

Winschoten - Het Oude Ambt heeft een nieuwe naam: Sociaal Werk Oldambt. Men kan er terecht met vragen op het gebied van onder andere wonen, welzijn, zorg en opvoeden.

Ook mensen die zich eenzaam voelen, mantelzorger of voor wie behoefte heeft aan een praatje kan er terecht. Vragen over bijvoorbeeld (inkomens)voorzieningen of toeslagen van de belastingdienst worden beantwoord tijdens de gratis inloopuren van de Steunstees in de gemeente Oldambt. De openingstijden van de Steunstees en spreekuren in De Boschpoort in Winschoten staan op de vernieuwde website: www.sociaalwerkoldambt.nl.