De Blauwe Loper wordt langste fietsbrug van Europa

Blauwestad - De Blauwe Loper wordt met een lengte van 800 meter de langste fietsbrug van Europa. De brug krijgt een beeldbepalend uiterlijk en moet een voorbeeld van duurzaamheid worden. Dit kan door bijvoorbeeld door het gebruik van duurzaam materiaal of zonnecellen.

Aannemers worden uitgedaagd om met een ontwerp te komen dat voldoet aan deze ambitieuze eisen. Bij de aanleg van de brug moet rekening worden gehouden met een een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Groningen stelt daarom extra geld beschikbaar voor de aanleg van de Blauwe Loper, de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de rijksweg A7, tussen Blauwestad en Winschoten. Aanvankelijk was er 5 miljoen euro beschikbaar; nu reserveert de provincie 6 miljoen euro voor de brug. De gemeente Oldambt draagt 500.000 euro bij, waarmee in totaal 6,5 miljoen beschikbaar is. Als Provinciale Staten akkoord gaan, kan de aanbesteding dit najaar van start gaan. Naar verwachting kan de bouw dan in 2019 beginnen. Slim en Groen De provincie Groningen zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken. De Blauwe Loper is een van deze slimme en groene projecten. Door de vernieuwende, slimme vorm van aanbesteden, waarbij de aannemer veel meer meedenkt over de uit te voeren werkzaamheden dan bij een traditionele manier van aanbesteden en de keuze om zo veel mogelijk duurzaam materiaal in het ontwerp te gebruiken. Onderdelen Blauwe Loper De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar om ook schepen met een staande mast te kunnen laten passeren. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er een aansluiting op het Stadspark in Winschoten. Makkelijker bereikbaar Met de komst van de Blauwe Loper kunnen bewoners vanuit Blauwestad gemakkelijker bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.