Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over locatie OZG Winschoten

Winschoten - Het bedrijf Vastgoud zou op 1 februari de bouw/verbouw van de voormalige LTS weer hervatten. De raad is daar uitgebreid door zowel de wethouder als door Harm de Vries van Vastgoud over bijgepraat. Nuis er van een hervatting van de werkzaamheden nog steeds geen sprake.

De Partij voor het Noorden begrijpt dat de gemeente hierop weinig tot geen invloed heeft maar stelt haar vragen aan het college dan ook in een iets breder verband. Naast de afbouw van Old Wolde en de nieuwbouw/verbouw van de LTS is Vastgoud ook eigenaar van het ziekenhuis. Jurrie Nieboer, fractievoorzitter PvhN: "Voor ruim 750.000 euro heeft Vastgoud dit straks leegkomende pand, inclusief zusterflat, overgenomen van het OZG. De bedoeling was om daar een FOC in te huisvesten. Nu ook dit niet doorgaat ontstaan bij de Partij voor het Noorden de nodige zorgen. Zowel de lokatie LTS als de lokatie OZG zijn prominente plekken in Winschoten waar op dit moment niets mee gebeurt en beide in handen van dezelfde projectontwikkelaar." De Partij voor het Noorden heeft in dit kader een aantal vragen gesteld aan het college: 1. Is er concreet iets bekend over het hervatten van de bouw/verbouw op de LTS-locatie? 2. Kan Vastgoud lokatie OZG verkopen aan een derde partij? 3. Zo ja, heeft de gemeente dan enige invloed op de invulling van zowel het ziekenhuis als de zusterflat, oftewel kan het zo zijn dat er op zo'n prominente plek in het centrum iets komt wat we liever niet willen? 4. Heeft de gemeente er over nagedacht het ziekenhuis zelf te kopen? De gemeente zou deze aankoop mee kunnen nemen in een brede visie op het centrum. Nieboer: "De Partij voor het Noorden zou niet graag zien dat Vastgoud de locatie OZG verkoopt aan een partij die plannen heeft die niet passen in de visie van de gemeente. We hoeven maar naar de overkant van het ziekenhuisterrein te kijken en we weten waar we over praten. We kunnen nog zoveel geld in het opknappen van de het centrum stoppen, maar de entree zal wel een visitekaartje moeten zijn."