Wethouder Hennie Hemmes sloopt bankgebouw in Oude Pekela

Oude Pekela - Met de start van de sloop van het oude bankgebouw en de onthulling van een nieuwe deur gaven gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Hennie Hemmes donderdagmiddag het officiële startsein voor de ontwikkeling van het centrumgebied Oude Pekela Centraal.

De onthulling van de deur heeft te maken met het participatietraject waar de gemeente inmiddels mee begonnen is, 'Veur & deur Pekel'. Samen met de inwoners en ondernemers kijkt de gemeente naar een nieuwe invulling van het centrumgebied. Gedeputeerde Eikenaar is blij dat de provincie de aanpak van het centrum van Oude Pekela kan ondersteunen: "Ik ben er van overtuigd dat dit centrum straks een mooie ontmoetingsplek wordt voor alle inwoners van Pekel." In overleg De provincie en de gemeente zijn al een aantal jaren in overleg over het centrum van Oude Pekela, waar leegstand en verpaupering het centrum minder leefbaar maken. Verschillende onderdelen van het plan voor het centrum zijn inmiddels gerealiseerd, waaronder multifunctioneel centrum De Binding, de brede school De Groenling en gezondheidscentrum Het Dokhuis, onder meer met bijdragen van de provincie. Maar het bleek steeds lastig de laatste delen van het centrumplan, dat begint met onder anderen de sloop van een oud bankgebouw en leegstaande winkelpanden, financieel rond te krijgen. Met het extra geld dat de provincie investeert in leefbaarheid en het extra geld dat de raad van Pekela beschikbaar heeft gesteld, kan de gemeente de laatste fase van het plan nu wel realiseren. De totale investering is 5 miljoen euro. Daarvan draagt de provincie 2 miljoen euro bij en de gemeente 3 miljoen euro. Leefbaarheid De provincie zet zich op verschillende manieren in voor leefbaarheid, zodat het hier in Groningen goed wonen, werken en leven is. Als gevolg van de bevolkingsdaling en de aardbevingen neemt de druk op die leefbaarheid toe. Daarom heeft de provincie voor de komende jaren, via het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, 47 miljoen euro van 2016-2020 extra beschikbaar gesteld om leefbaarheidsproblemen in onze provincie aan te kunnen pakken.