Ondertekening convenant Alcohol & Jongeren provincie Groningen

Winschoten - De Vereniging Groninger gemeenten en GGD Groningen hebben gisteren als kernpartners het convenant ‘Alcohol en Jongeren’ opnieuw ondertekend.

Ook de Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland district Groningen zal dit deze week doen. Zij onderschrijven hiermee het belang van een integrale aanpak van het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar. In de provincie Groningen heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dit omdat jongeren onder de 18 jaar nog steeds op grote schaal alcohol blijken te drinken. Eind 2016 liep het convenant - dat in 2012 werd gesloten - af. Omdat het thema onverminderd aandacht behoeft is besloten tot een doorstart. Naast alle 23 Groninger gemeenten zijn de Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland district Groningen en GGD Groningen als kernpartners betrokken bij het convenant. Pledge Daarnaast zijn diverse andere organisaties bij deze doorstart betrokken, waaronder lokale horeca-ondernemingen, handhavingsinstanties, Bureau Halt, verslavingspreventie, jongerenwerk, onderwijsinstellingen, supermarktketens en sportkantines. Deze verschillende partijen konden een pledge ondertekenen waarin zij de samenwerking onderschrijven.