Hospice Winschoten start cursus voor vrijwilligers

Winschoten - Hospice Sint Maartenshuis in Winschoten start over enkele weken weer een cursus voor vrijwilligers. Het gaat om een opleiding van zes dagdelen, gedurende zes weken.

De komende tijd zijn zeker een tiental nieuwe medewerkers nodig. Enkele huidige vrijwilligers hebben te kennen gegeven te willen stoppen. De redenen zijn uiteenlopend; een reguliere baan, fysieke ongemakken, leeftijd, maar ook bijvoorbeeld overlijden. Het hospice in Winschoten is gevestigd in het woonzorgcentrum Vondelhuys aan de plaatselijke P.C. Hooftlaan. Doelstelling van de Stichting Sint Maartenshuis is het bieden van zorg en opvang aan gasten met een terminale indicatie in Winschoten en omgeving. Eind maart begin april De cursus begint eind maart of begin april. Nieuwe medewerkers worden opgeleid in onder andere zorgverlening, begeleiding, tiltechnieken, gespreksvaardigheid en de omgang met terminale patiënten. Vrijwilligers moeten een zorgzame inslag hebben, evenwichtig zijn, goed kunnen luisteren en natuurlijk is goed kunnen samenwerken eveneens een voorwaarde. Tijdens de opleiding is er een stage van drie dagdelen, Een morgen, een middag en een avond. Na de opleiding volgt een eindgesprek. Cursisten kunnen daarin aangeven of ze willen doorgaan of dat het werken in een hospice toch niet echt iets voor hen is. De lessen worden gegeven in het Sint Maartenshuis. De cursus wordt verzorgd door professionals. Er zijn geen kosten aan verbonden. Volgens voorzitter Trijnko Pelgrim is een constante instroom van nieuwe medewerkers nodig. "Soms is er ziekte, gaan er enkele mensen met vakantie of gaat de leeftijd een rol spelen. Ook zijn er soms medewerkers die een time out nodig hebben." Het hospice in Winschoten wil graag over een groep van vijftig à zestig vrijwilligers kunnen beschikken. Er zijn iedere week minimaal tweeënveertig mensen nodig. Elke dag komen er zes personen die twee aan twee een periode van acht uur present zijn. Een keer in de vier weken moet in het weekend een dagdeel worden gewerkt. Voor de medewerkers is er ook bij- en nascholing. Bijvoorbeeld op het gebied van verslaving en psychiatrie. De behandelende arts van een patiënt en een medisch adviseur zijn voortdurend beschikbaar. Eventuele problemen worden dan ook altijd opgelost. Klussen Niet alleen verzorgenden kunnen als vrijwilliger bij het Sint Maartenshuis terecht. Ook personen die bijvoorbeeld willen klussen zijn welkom. En bijvoorbeeld administrateurs, schrijvers van nieuwsbrieven als ook ict-ers die de website willen onderhouden, kunnen een adequate bijdrage leveren. Verder vrijwilligers die een paar keer per week boodschappen willen doen. Personen die zich aanmelden moeten zich terdege bewust zijn van hun keuze. "Want werken bij een hospice is dan wel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend", zo benadrukt Pelgrim. "We moeten altijd op ze kunnen rekenen." Medewerkers die (reis)kosten maken, ontvangen daarvoor een vergoeding en met eventuele wensen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Twee bedden Het hospice in Winschoten, dat twee bedden heeft, een familiekamer en enkele werkruimtes, vierde in december van het vorige jaar het twaalf en halfjarig bestaan. Tot nu toe zijn er zo’n 260 patiënten overleden. Het bestuur heeft wat de opvang en zorg betreft altijd veel uitingen van lof en tevredenheid ontvangen. "Daarmee hebben we ons zeker bewezen”, aldus voorzitter Pelgrim. Elk jaar is er een herdenkingsbijeenkomst. Voor iedere overledene is er dan een roos en een herinneringskaart. "Nabestaanden vinden dit altijd een goed moment." Het Sint Maartenshuis heeft zes bestuursleden en een medisch adviseur. Nieuwe secretaris is Harm Evert Waalkens uit Finsterwolde. Het financiële plaatje baart het bestuur de laatste tijd enige zorgen. Volgens Pelgrim wordt dit veroorzaakt door de komst van steeds meer hospices in Nederland. "Het Rijk stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar. Die som moet echter over steeds meer instellingen worden verdeeld. Daardoor wordt bij ons de situatie ook krapper. Overigens hebben we met onze koepelorganisaties daarover de eerste gesprekken gevoerd. Het totale overheidsbedrag voor hospices moet feitelijk groter worden." Eigen bijdrage Om voorlopig uit de problemen te blijven heeft het Sint Maartenshuis de eigen bijdrage per dag met een tientje verhoogd. Van 25 naar 35 euro. Gasten met een aanvullende verzekering krijgen de kosten echter vergoed. Het hospice in Winschoten is Anbi erkend. Dat betekent dat sponsoren en donateurs een deel van hun giften van de belasting kunnen aftrekken. Het Sint Maartenshuis is de enige hospice in Oost Groningen. Dergelijke instellingen bevinden zich tevens in Appingedam, Hoogezand, Emmen en Assen. In Nederland zijn ruim zestig hospices plus tachtig vergelijkbare instanties, die deels zijn gelieerd aan een ziekenhuis. Informatie Personen die meer informatie over het Sint Maartenshuis willen of zich willen aanmelden als vrijwilliger kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0597-452170. Ook is er een website: www.hospicewinschoten.nl