Huishoudelijke zorg in Oldambt voor de komende drie jaar verzekerd

Winschoten - Door het instemmen met de aanbesteding huishoudelijke zorg heeft een meerderheid van de Oldambtster gemeenteraad de continuïteit en de kwaliteit van de huishoudelijke zorg in deze gemeente geborgd.

Het aantal uren zorg blijft gehandhaafd, waarmee ook de werkgelegenheid is gegarandeerd. Verder wordt er geen eigen bijdrage gevraagd. Oldambt is daarmee mogelijk de enige gemeente waar dit het geval is. Cor Mulder van SP Oldambt: "Samen met de 'Menzis-pakketten' hopen wij dat de kwetsbare ouderen het financieel iets makkelijker krijgen en de zorg ook voor hun betaalbaar en dus bereikbaar blijft." Bezuinigingen ongedaan gemaakt "De gemeente Oldambt kan dit realiseren door bijna een miljoen euro extra aan het bestaande budget bij te leggen. Hiermee zijn de bezuinigingen van het huidige kabinet zo goed als ongedaan gemaakt." In de aanbesteding is het uurtarief volgens de nog nieuwe vast te stellen CAO. Belangrijk hierbij is de toezegging dat de gemeente indexeert, wat betekent dat het uurtarief lopende het contract wordt aangepast aan de wijzigingen in de CAO. Loonsverhogingen worden per jaar verrekend, waardoor de zorginstanties niet het risico lopen om daardoor in financiële problemen te komen. Eén loonschaal In de nieuwe CAO staat dat wanneer werkgevers en werknemers er samen uitkomen er één loonschaal voor alle huishoudelijke zorgpersoneel komt. Een belangrijk voorwaardelijk document ligt nu ter ondertekening bij de Koning. Mulder: "Dat juichen wij van harte toe en roepen de sociale partners op om dit voor de mensen in de huishoudelijke zorg te regelen. Ze hebben het zelf in de hand. Oldambt zegt toe de eventuele meerkosten daarvan te betalen. De gemiddelde uurtarief gaat dan omhoog van nu 23,40 euro naar ongeveer 25 euro." In eigen beheer Het komend jaar wordt door de gemeente onderzocht of de huishoudelijke zorg over drie jaar in eigen beheer gedaan kan worden. Het doel is te kijken of dit leidt tot meer continuïteit van de zorg en behoud van de werkgelegenheid. Kortom: duurzame zorg voor een betaalbare prijs.