Westerwolde in oprichting start met inkoop zorg per 2018

Wedde - De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde starten met de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor wordt dit jaar nog een aanbesteding uitgevoerd.

De contracten met de zorgaanbieders gaan in vanaf 1 januari 2018. De datum dat de nieuwe gemeente Westerwolde een feit is. Een extern bureau zal bij het aanbestedingsproces ondersteunen. Maatwerk “Wij kiezen voor een wijze van aanbesteden die ons de mogelijkheid biedt om met huidige zorgaanbieders contracten af te sluiten. Op deze manier hoeven inwoners van Westerwolde straks niet over te stappen naar andere zorgaanbieders. Ook vinden we het belangrijk om hulp en ondersteuning dicht bij de inwoners in de dorpskernen te organiseren. Dit is in het belang van onze inwoners en komt bovendien de leefbaarheid en werkgelegenheid in Westerwolde ten goede”, aldus wethouder Lea van der Tuin. Wethouder Wietze Potze: “Wij dagen zorgaanbieders uit om met elkaar en met ons vernieuwende vormen van zorg te realiseren. Verder zetten we in op ruimte voor maatwerk. De gemeente biedt geen afnamegarantie, maar wil per persoon de best mogelijke zorgaanbieder contracteren om die zorg te kunnen verlenen die nodig is.” Planning De aanbesteding begint met de selectie van een extern bureau. Daarna worden zorgaanbieders uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten om samen in gesprek te gaan over het zorgaanbod. Dit moet leiden tot het ondertekenen van convenanten in september 2017 en het ondertekenen van de verdiepingscontracten in oktober 2017. De contracten gaan vervolgens in per 1 januari 2018.