VCP Oldambt: 'De gehele provincie aardbevingsgebied'

Winschoten - VCP Oldambt wil dat de gehele provincie Groningen aangewezen dient te worden als aardbevingsgebied. De fractie heeft hierover een motie ingediend.

Volgens de VCP is het vertrouwen van de inwoners binnen de provincie Groningen in een goede afhandeling van schade voortvloeiend uit de winning van aardgas tot het nulpunt is gedaald. "Er wordt steeds gesproken over het Groninger gasveld, maar daarbij wordt geen rekening gehouden dat er op andere plaatsen in de provincie bijvoorbeeld Blijham in de gemeente Bellingwedde ook aardgas wordt gewonnen. Schade aan onroerend goed in deze regio’s wordt weggewuifd", ze stelt de VCP. De communisten dragen het Oldambtster College op dit kenbaar te maken aan alle Groninger gemeenten, Provinciale Staten, gebiedscoördinator Hans Alders en minister Henk Kamp.