Fittest voor senioren in Oude Pekela

Oude Pekela - Team Sport van de gemeente Pekela organiseert voor woensdagmiddag en -avond 8 maart een fittest voor inwoners van Oude Pekela in de leeftijd van 60 tot en met 80 jaar.

De fittest is laagdrempelig en heel geschikt voor mensen die graag een stap willen gaan zetten naar een actievere leefstijl. Juist de mensen die lange tijd niet veel aan bewegen hebben gedaan worden uitgenodigd deel te nemen. Deelname is gratis. De test start met een bloeddrukmeting. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht, reactievermogen, handvaardigheid, lenigheid en conditie. Na de fittest volgt een gesprekje met een adviseur en is het mogelijk om deel te nemen aan het vervolgprogramma ‘Gezond en Fit ouder worden’. Tijdens het Gezond en Fit programma worden, onder deskundige begeleiding, tien weken lang beweegactiviteiten gehouden. Daarnaast krijgen de deelnemers voorlichting en coaching over een gezonde leefstijl. Aanmelden Aanmelden kan tot vrijdag 24 februari in De Binding en bij de balie van het gemeentehuis. Daar zijn informatie- en antwoordbrieven te verkrijgen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Petra van den Bosch, via 06-11394301 of petra.vandenbosch@dekompanjie.nl.