Herstel van zichtlijnen in het bos op Houwingaham

Bad Nieuweschans - Landschapsbeheer Groningen start deze week met het herstel van de zichtlijnen in het bos op Houwingaham bij Bad Nieuweschans. Deze ingreep wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Een Eindeloze Horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’.

Doel van dit project is om het unieke karakter van het Oldambtster landschap te behouden en te versterken. In het Bos op Houwingaham wordt die eindeloze horizon weer zichtbaar gemaakt vanuit het bos. Herstellen Sinds de aanleg in 1998-1999 is het bos op Houwingaham volwassen geworden en daardoor dreigen enkele kenmerkende paden en doorzichten van het oorspronkelijke ontwerp dicht te groeien. De komende weken worden die deels dichtgegroeide paden en zichtlijnen hersteld door drie rijen bomen te verwijderen. Daardoor krijgt het bos een meer ruimtelijke uitstraling. Deze zichtlijnen worden ook voorzien van inheemse, bloeiende en besdragende struiken. Die beplanting draagt bij aan vergroting van de diversiteit en biedt voedsel en leefgebied voor vogels, vlinders en kleine zoogdieren. Het bos krijgt door deze aanpak bovendien een meer uitnodigend karakter. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen en zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Bewoners denken mee Sinds oktober 2016 hebben verschillende bewonersbijeenkomsten en een excursie naar de locatie plaatsgevonden. Daar zijn de plannen toegelicht en konden omwonenden en belanghebbenden met de projectpartners van gedachten wisselen over de plannen. Bij het uitvoeringsplan is rekening gehouden met de reacties uit het dorp. Vervolgprojecten Onder de vlag van ‘Eindeloze Horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’ staan verschillende projecten gepland. Bij elk project wordt in overleg met samenwerkingspartners en bewoners van het gebied besproken welke maatregelen gewenst zijn. Projectpartners en bewoners maken samen uitvoeringsplannen. Het project ‘Eindeloze Horizon’ is een samenwerking tussen de gemeenten Oldambt en Delfzijl, Staatsbosbeheer, Stichting Landschap Oldambt en Landschapsbeheer Groningen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincie Groningen.