Stuurgroep wil regionaal woningmarktonderzoek in Oost-Groningen

Winschoten - De provincie heeft samen met zeven gemeenten, wooncorporaties en zorgpartijen in de regio Oost-Groningen, verenigd in de Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan plus, opdracht gegeven voor een gezamenlijk, regionaal woningmarktonderzoek.

Met het onderzoek willen de partners meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de woningbehoefte per gemeente en per woonmilieu in de komende jaren. Door het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek willen de betrokken partijen een goede basis leggen voor toekomstige afspraken over de woningmarkt in de regio. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen. Seine Lok, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder Wonen en Leefbaarheid van de gemeente Vlagtwedde: "Met het onderzoek willen we onder meer de invloed van demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en verdunning op de woningmarkt scherper in beeld krijgen. Ook zijn we benieuwd naar mogelijke verschuivingen in woonbehoeftes. Dit helpt ons om beter in te spelen op dit soort ontwikkelingen." Eind 2016 zijn door de regio nieuwe prognoses voor de ontwikkeling van inwonersaantallen en huishoudens gemaakt. Hiervoor is het interprovinciaal bevolkingsmodel gebruikt. De prognoses worden als uitgangspunt gehanteerd bij het woningmarktonderzoek. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde, de provincie Groningen, de wooncorporaties Acantus, Groninger Huis, Lefier en Woonzorg Nederland en de zorgpartijen Oosterlengte, Zorggroep Meander en Lentis.