'Meer ruimte en ambitie nodig voor fietsers in gemeente Oldambt'

Winschoten - De Fietsersbond vindt dat gemeente Oldambt in de ontwerp Omgevingsvisie meer ambitie moet laten zien in het belang van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Een goede uitgangspositie voor fietsers in de openbare ruimte is nu allerminst verzekerd, zo stelt de bond. "De gemeente beschrijft alleen een ruimteclaim voor auto’s en parkeerplaatsen. Zo schrijft ze: 'het centrum moet goed bereikbaar zijn voor auto's' en 'goede spreiding van parkeervoorziening in de directe omgeving van het centrum is belangrijk'." Fietsersbond Oldambt vindt de eenzijdige ruimteclaim voor auto’s en parkeerplaatsen niet acceptabel. In de ontwerpvisie wordt, in hun ogen, voorbijgegaan aan ruimteclaims van andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals fietsers en wandelaars. "De ontwerpvisie zet fietsers en wandelaars daarmee op voorhand op achterstand. Dat kan niet de bedoeling zijn." Fietsersbond Oldambt zal dan ook, tijdens het verdere ontwikkelproces. een evenwichtige(r) visie bepleiten op mobiliteit en ruimtegebruik.