Biljartvereniging De Snikke ruziet met Pekelder college

Oude Pekela - Na nu eerst blijkt is er een conflict tussen Biljartvereniging De Snikke in Oude Pekela en het Pekelder college. B en W willen dat de biljartruimte in mfc De Binding, waar De Snikke op gezette tijden oefent en wedstrijden speelt, per 1 februari van dit jaar openbaar wordt.

Met andere woorden, in principe voor iedereen toegankelijk. De vereniging wil echter alleen leden toelaten. Op de laatst gehouden raadsvergadering werd door politiek Pekela over genoemd punt van gedachten gewisseld. Hieruit bleek dat de coalitiepartijen de plannen van B en W steunen. De rest wil nader overleg met alle betrokkenen, waaronder welzijnsinstelling De Badde die bepaalde delen van De Binding (ook de biljartzaal) huurt. Gehoopt wordt dat medio deze maand een oplossing is bereikt. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot het aantal personen is dat van de ruimte gebruik wil maken, op het moment dat de Oude Pekelder biljartvereniging er niet actief is.