Nieuwe kijk op Duitse inval in de provincie Groningen op 10 mei 1940

Winschoten - Sipke de Wind (60) uit Leek geeft in zijn onlangs verschenen boek een nieuwe kijk op de Duitse inval in de provincie Groningen op 10 mei 1940. Het boek speelt zich grotendeels af in Oost-Groningen.

"De basis van dit boek had zich tientallen jaren eerder gevormd en was begonnen met de summiere beschrijving van de gevechten in Groningen van majoor Brongers in het boek Afsluitdijk 1940. Bij het lezen hiervan viel me destijds één ding echt op. De aanval bij Winschoten was afgeslagen waarbij 23 Duitsers waren gesneuveld. Enorm veel slachtoffers voor een provincie, waar volgens kenners maar weinig militaire weerstand was geboden", vertelt De Wind. De Leekster wilde weten wat er precies op die dag was gebeurd. Bij het schrijven is onder meer gebruik gemaakt van Duitse documenten. Het boek geeft ook een overzicht van de Duitse voorbereidingen, planning en ingezette troepen. De Wind begon in 2010 met het schrijven aan het boek. "Pijnlijk was dat ik bijna te laat was begonnen. De leeftijd van soldaten en bewoners was hoog opgelopen." Ook bleek het niet eenvoudig om de personen uit de grensstreek te vinden en te interviewen. Uiteindelijk lukte dit toch met hulp van Jan Bos uit Scheemda. "Hun verhalen maakten de overrompeling van de mitrailleurstelling bij Drieborg en het optreden van de pantsertrein bij het Buiskooldiep begrijpelijker. Zonder deze verhalen was het boek beduidend minder van waarde geweest", zegt De Wind. Bij de totstandkoming van het boek is ook gebruik gemaakt van een paar Duitse oorlogsdagboeken. De bezetting van Rottum, Schiermonnikoog, Nieuw Statenzijl en de uitgevoerde landing op de Groningse kust kon hierdoor gedetailleerder worden beschreven. Ook aan bod komen de gevechten bij Bad Nieuweschans, het Duitse oversteken met een noodbrug van de Aa bij de Stadspolderweg, de pantserversperring op de Beersterhoogen en de gevechten bij Ganzedijk en Midwolda. Verder wordt de geheimzinnige pantsertrein - die slechts tot Winschoten - en de strijd op de Beertsterbrug uitvoerig belicht. In het boek ook tal van (nog) onbekende foto’s uit die periode. Het boek kost 18,50 euro is te bestellen via 0594–513231 of info@sdwboeken.nl. Meer informatie op sdwboeken.nl.