Ruim 14 miljoen euro investeringen en 150 nieuwe banen in de provincie

Winschoten - Dertig bedrijven uit de provincie Groningen ontvingen in 2013-2015 ruim twee miljoen euro subsidie voor concrete, innovatieve en duurzame projecten, om een impuls te geven aan de Groninger economie.

Dit heeft inmiddels 37 nieuwe banen opgeleverd, twee derde op mbo-niveau of lager en een derde op hbo- of wo-niveau. Het is de verwachting dat dit nog verder doorgroeit naar circa 150 banen. Met het geld is ruim 14 miljoen euro aan investeringen ‘uitgelokt’: 8,6 miljoen directe en 5,4 miljoen vervolg investeringen. Deze resultaten maken het eerste provinciale subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen tot een succes. Het tweede programma is in 2015 gestart en nog volop in uitvoering. Belangrijk uitgangspunt voor de subsidie was laagdrempeligheid, met beperkte administratieve lasten en eenvoudige procedures. Dat dit is gelukt blijkt uit het rapportcijfer van de mkb-ondernemers: een 8,2. Een gevarieerde groep bedrijven De regeling bereikte een gevarieerde groep bedrijven: verspreid over de provincie, binnen diverse sectoren, van groot tot klein – met de nadruk op bedrijven tot 50 medewerkers – en van startende ondernemers tot bedrijven die al lang bestaan. Ruim de helft van de bedrijven had nooit eerder een beroep gedaan op een subsidieregeling. Voor een derde van de bedrijven was de subsidie cruciaal, en geen van de projecten zou zonder subsidie op dezelfde wijze zijn uitgevoerd. Naast de investeringen en de werkgelegenheid leidde de subsidie bij 67 procent van de bedrijven ook tot meer omzet en bij 26 procent tot meer export. Qua duurzaamheidseffecten zijn door de bedrijven vooral resultaten geboekt op het gebied van energiebesparing, minder materiaalgebruik en minder CO2-uitstoot.