Krimpprovincies organiseren minisymposium Nederland in Balans

Winschoten - Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg ervaren dat Nederland niet in balans is. Wat de provincies betreft, zijn stevige investeringen nodig op het gebied van economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. Dat schrijven de vijf provincie in het rapport 'Nederland in balans'.

De provincies pleiten voor een nieuwe koers: van symptoombestrijding naar structuurversterking. De vijf provincies bespreken het rapport op een minisymposium dat donderdag 2 februari in Nieuwspoort in Den Haag wordt gehouden. Laura Broekhuizen Vanuit Groningen nemen gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen, wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal aan het minisymposium deel. Doel van het minisymposium is om de geschetste problematiek én de oplossingen van de krimpregio's voor het voetlicht te halen en in de Haagse agenda te laten landen. Achterliggende gedachte is dat op dezelfde voet doorgaan of zelfs een stapje terug, zoals in het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk wordt voorgesteld, zal leiden tot grotere achterstanden en de onbalans in Nederland vergroten.