Wandelen van het Zuiderveen naar Bronsveen met Eltjo Glazenburg

Winschoten - Onder de noemer Ommetje Brons-Zuiderveen staat er op 8 februari een wandeling op de rol onder leiding van wandelcoach Eltjo Glazenburg vanuit de winkel van Meinari in Winschoten.

De tocht gaat vanuit het buurtschap Zuiderveen over de brug van het nu schone Pekelderdiep het buurtschap Bronsveen in. De deelnemers wandelen over de lanen door het veen terug naar het Pekelderdiep en zien in de verte al de oude strokartonfabrieken. Stichting Siepco beheert in de hal van de oude strokartonfabriek Free & Co de nog aanwezige stoommachine. De rondleiding wordt verzorgd door één van de vrijwilligers. Ook laat hij producten zien van HempFlax, dat zich bezig houdt met de productie van hennep en vlas. Tot slot wordt een kijkje genomen in de plaggenhut Roegoord. De wandeling wordt vervolgd langs het baken van Oude Pekela: de Watertoren. De route heeft een lengte van zes kilometer en neemt twee uur in beslag. Na afloop is erwtensoep met brood voor 2,50 euro. Opgave De ontvangst op 8 februari is om 09.15 uur bij Meinardi aan het Zuiderveen 83. Voor opgave, vragen en informatie: info@uwwandelcoach.nl of 06-15027999.