Festina Lente enige gegadigde voor De Tramwerkplaats

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt heeft besloten loods 1 van De Tramwerkplaats in Winschoten middels huurkoop te verkopen aan Festina Lente. Tot 9 december vorig jaar konden biedingen worden ingediend, en alleen Festina Lente heeft hiervan gebruik gemaakt.

Op 4 november 2016 is het verkoopproces gestart. In totaal hebben zes belangstellenden de stukken opgevraagd. Tien dagen later vond er een schouw plaats op de locatie, waarbij slechts twee belangstellenden zijn komen kijken. Uiteindelijk hapte Festina Lente toe. De huurkoop gaat per 1 april dit jaar in en is jaarlijks eenzijdig opzegbaar. Het gaat daarbij om 33.000 euro per jaar (23 mille huurkoopbedrag en 10.000 euro jaarlijkse bijdrage). Berekend is dat de inkomsten voor huurkoop in de komende tien jaar ongeveer 320.000 euro zijn. Fors minder dan de 520.000 euro waarvoor het pand in 2013 is getaxeerd. Casino Volgens het college werd daarbij uitgegaan dat De Tramwerkplaats gebruikt zou worden als casino, c.q. speelhal. Door de huidige functie zou De Tramwerkplaats echter nu aanzienlijk minder waard. De verdienmogelijkheden zouden beperkt zijn en de onderhoudskosten relatief hoog. Omdat De Tramwerkplaats een maatschappelijke functie heeft, was de sociaal-maatschappelijke waarde een criterium in de verkoopprocedure. Voorwaarde die Festina Lente bij het tekenen van de overeenkomst heeft gesteld is dat zij de catering en facilitering van Halte Democratie vanaf 1 februari 2018 (of eerder) gaat doen. Het huidige contract met Stichting Facilitering wordt per 1 februari 2018 beëindigd. Contract opgedeeld Het contract met Festina Lente wordt opgedeeld in twee keer 2,5 jaar voor een bedrag van 35.000 euro per jaar (na 2,5 jaar eenzijdig opzegbaar door Festina Lente). Festina Lente is, volgens het college, een logische partner omdat deze een huurovereenkomst voor de naastgelegen Tramwerkplaats heeft en beschikt over de faciliteiten, kennis en capaciteit om de catering en facilitering van Halte Democratie te verzorgen. Besparing Festina Lente doet de catering en facilitering voor 35.000 euro per jaar; 5.000 euro per jaar minder ten opzichte van de huidige situatie. De besparing in vijf jaar is dan 45.000 euro. De gemeente kan de catering en facilitering van Halte Democratie gunnen aan Festina Lente omdat het blijft onder de grens van 209.000 euro voor Europees aanbesteden.