VCP Oldambt heeft vraagtekens bij verkoop De Tramwerkplaats

Winschoten - Leo Janson en Wilbert van der Splinter van Festina Lente zijn voor een 'prikkie' eigenaar geworden van De Tramwerkplaats in Winschoten. Daarnaast verdient het bedrijf nog aan de catering en facilitering van Halte Democratie. Dat is athans de mening van VCP Oldambt.

De communisten heeft hierover een aantal vragen gesteld aan het college van de gemeente Oldambt, die De Tramwerkplaats aan Janson en Van der Splinter heeft 'gegund'. Het college heeft op 24 januari besloten om Loods 1 van De Tramwerkplaats middels huurkoop te verkopen aan Festina Lente voor 330.000 euro (gedurende 10 jaar een huursom van 33.000 euro per jaar, waarna eigendomsoverdracht plaatsvindt). Verder is de catering en facilitering van Halte Democratie aan Festina Lente (de exploitant van de Harbour Jazz Club) gegund voor 35.000 euro per jaar, met een looptijd van maximaal 5 jaar. De VCP fractie zegt zich nog te herinneren dat er nog niet zo lang geleden een gegadigde was voor De Tramwerkplaats. "De prijs voor het gebouw was toen 570.000 euro, terwijl de marktwaarde destijds, in 2013, door Voshoving Bedrijfsmakelaars was geschat op 520.000 euro." Verder heeft VCP het idee dat Festina Lente niet tegen inkoopsprijs levert aan de gemeente, en dus daar ook nog eens aan verdient. "Wij hebben niets tegen Festina Lente. Het gaat de VCP-fractie om de manier hoe een en ander is geregeld."