PrengerHoekman gaat overgewicht en obesitas te lijf

Winschoten - Binnen PrengerHoekman wordt op 27 maart een start gemaakt met een leefstijlinterventieprogramma genaamd Academy XL! Deze gecombineerde interventie is ontwikkeld voor iedereen met overgewicht en obesitas.

Een gecombineerde interventie, omdat naast begeleiding bij lichamelijke activiteiten, ook begeleiding is bij voeding en gedragsverandering, op individueel- en groepsniveau. Het traject bestaat uit één jaar waarin individuele- en groepsactiviteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, gezamenlijke training, zelfstandige training, individuele gesprekken en meet- en weegmomenten zullen plaatsvinden. De deelnemers wordenen gedurende het jaar begeleid door een diëtist en een beweeg- en leefstijladviseur om hun doelen te behalen. Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan Academy XL zijn: Een minimale leeftijd van 18 jaar, last van ernstig overgewicht/obesitas en voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Informatiebijeenkomst Academy XL wordt aangeboden bij PrengerHoekman Fysiotherapie en start met een vrijblijvende informatiebijeenkomst op beide locaties. Deze worden gehouden op: - Dinsdag 14 februari bij PrengerHoekman aan de Blijhamsterweg 47 in Winschoten, aanvang 19.30 uur. - Vrijdag 17 februari bij PrengerHoekman aan de Schoolstraat 30 in Vlagtwedde, aanvang 19.30 uur. Aanmelden Na deze startbijeenkomst kan men zich aanmelden en zullen er individuele intakegesprekken worden ingepland. Aanmelden om mee te doen aan Academy XL kan tot uiterlijk 10 maart 2017. Voor aanmelding of meer informatie: 0597-413236 of info@prengerhoekman.nl (voor beide locaties).