Minder WW-uitkeringen in Groningen, Oost-Groningen zorgenkindje

Winschoten - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen lag eind vorig jaar 5,6 procent lager dan het jaar daarvoor. Ook de stijging van de WW in de decembermaand, gebruikelijk vanwege het stilvallen van seizoenswerk in (land)bouw en horeca, is minder sterk dan in voorgaande jaren.

In Oost-Groningen tonen de cijfers een ander beeld. Vlagtwedde bijvoorbeeld had te maken met een stijging van 104 personen. Eind december 2016 telde Groningen 15.246 WW-uitkeringen. Dat is 5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 453 uitkeringen (3,1 procent). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 5,6 procent (-911) minder WW-uitkeringen. In de bijlage staan de cijfers uitgesplitst per sector en per gemeente. In vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar ervoor. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als zorg en detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden. Voor heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis met 7,6 procent naar 411.990. Het vinden van een baan Mensen die naar verwachting moeilijker aan de slag komen, krijgen bij aanvang van hun WW-uitkering een persoonlijk adviesgesprek met hun adviseur. Insteek van het gesprek is om samen te bepalen wat nodig is om weer aan het werk te komen. Soms kan dat een training zijn waarin werkzoekenden sollicitatie- en netwerkvaardigheden worden bijgebracht, een andere keer kan de regeling scholingsvoucher toegepast worden voor een opleiding in een kansberoep. UWV gaat in de regio samenwerkingsverbanden aan met gemeenten en opleiders om groepen werkzoekenden om- of bij te scholen. Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in december ongeveer even hard toe. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland en Drenthe is de daling op jaarbasis echter sterker dan in Groningen. Oost-Groningen In een aantal gemeenten in Oost-Groningen nam het aantal WW-uitkeringen juist toe. Het aantal mensen in de WW in de gemeente Oldambt bedroeg in november 1003 en in december 1047. Pekela ging van 342 naar 348, Vlagtwedde van 743 naar 847, Stadskanaal van 865 naar 935 en Bellingwedde van 217 naar 231. De grootste groep zijn mensen van 50 jaar en ouder.