Werk aan het gezondheidscentrum in de Poststraat hervat

Winschoten - Het bedrijf Vastgoud gaat begin februari verder bouwen aan het gezondheidscentrum en de daaraan gelieerde zorgappartementen van Zorginstelling Oosterlengte aan de Winschoter Poststraat.

De werkzaamheden lagen bijna een half jaar stil nadat de gemeente Oldambt de stekkers uit de plannen voor het Factory Outlet Centrum had getrokken op het terrein van het Lucas-ziekenhuis. Vastgoud was ook betrokken bij de invulling van het naar Scheemda vertrekkende ziekenhuis maar door het afhaken van de financier moest directeur Harm de Vries op zoek naar een nieuwe geldschieter. Die is nu gevonden in een beurs genoteerd bedrijf alleen hult zich de naam van de nieuwe mecenas voorlopig nog even in nevelen. Prettige bijkomstigheid is dat ook de afbouw van het verpleegcentrum Old Wolde door Vastgoud zal worden hervat. Antoon van Buuren Aanvankelijk was er sprake van dat het nieuwe gezondheidscentrum zou worden gerealiseerd op het terrein Blaauw aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. Eigenaar Antoon van Buuren dacht al rond te zijn met Oosterlengte maar te elfder ure ging deze optie niet door. Afgelopen week werd bekend dat op het terrein hekken zijn geplaatst en de ramen van vrijwel alle daar aanwezige panden zijn  dichtgespijkerd. De eigenaar heeft dit gedaan in overleg met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Oldambt om ongelukken te voorkomen. In de Poststraat zal Vastgoud het werk hervatten aan het karkas van de vroegere ambachtsschool of LTS, die daar meer dan honderd jaar gevestigd was. Ook wordt er een nieuwe vleugel aan het gebouw toegevoegd. Het aardige is dat de Poststraat vroeger als Biesterwied bekend stond, oorspronkelijk een laantje vanaf de Liefkensstraat met enkele arbeiderswoningen die pas zijn huidige naam zou krijgen nadat het postkantoor er in 1907 werd gevestigd. Het laantje werd officieel als Biesterwied gedoopt nadat het een heuse straat was geworden toen de ambachtsschool er werd gebouwd in 1900. Daar ging een heel circuit aan vooraf met de uit de stad Groningen afkomstige schoolopziener, hoofdredacteur van de Winschoter Courant en later parlementariër Dirk Bos in een hoofdrol. Hij was het die fondsen wist te werven en Winschoter prominenten in stelling bracht om ambachtsonderwijs in Winschoten mogelijk te maken. Startkapitaal In 1898 werd begonnen met een startkapitaal van 2000 gulden en al een jaar later kon architect K. de Groot in de arm worden genomen voor de ontwerpen. De Winschoter aannemer IJzer mocht na aanbesteding de school bouwen en op 30 april 1900 opende de school de poorten. De Leerplichtwet was eerder dat jaar in werking gesteld hetgeen een enorme stimulans betekende want kinderen van 7 tot 13 jaar moesten verplicht onderwijs volgen. Naast dagonderwijs werden er ook avondlessen door de ambachtsschool verzorgd. Doordat de cursussen in de beginjaren keer op keer verder werden uitgebreid was de school al in 1904 aan de eerste uitbreidingsverbouwing toe. Vanaf 1914 werd er in het hernieuwde pand ook gestart met een vakschool voor meisjes die in de volksmond vaak gekscherend als spinazieacademie werd aangeduid. De meisjes kregen er les in koken, naaien en strijken. De vakschool kreeg een eigen ingang aan de Burgemeester Venemastraat omdat het in die tijd niet gebruikelijk was dat jongens en meisjes gemengd op één school zaten. Door de samenvoeging zou de school later als Huishoud- en Industrieschool door het leven gaan. Te klein Mede door de komst van de vakschool was de locatie al snel weer te klein maar het zou tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat daar wat aan werd gedaan. In 1951 kon door de meisjes een nieuw onderkomen aan de Sint Vitusholt worden betrokken. Dit was tevens het startsein voor een algehele verbouwing van de technische school aan de Poststraat die in 1956 gereed kwam. Om initiatiefnemer Dirk Bos te eren werd de school in 1973 naar hem vernoemd. In 1981 volgde de fusie met de beroepsschool voor meisjes aan de Sint Vitusholt tot Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Winschoten. In de jaren negentig ging de school deel uitmaken van het Dollard College. Nadat in 2010 de campus was gereedgekomen, een samenwerkingsverband tussen het Dollard College, AOC Terra en het Noorderpoort College, verhuisde het beroepsonderwijs van de Poststraat na de P.C. Hooftlaan 1. De school heeft vervolgens geruime tijd leeg gestaan en is zelfs een tijdje gekraakt geweest. Er werden allerlei opties voor het gebouw genoemd waaronder sloop maar uiteindelijk won het gezondheidscentrum gecombineerd met zorgappartementen van Zorginstelling Oosterlengte het pleit. Vanaf februari zullen de bouwwerkzaamheden weer zijn beslag krijgen.