Poëzie Night in Winschoten

Winschoten - In de Maand van de Poëzie direct maar met een poëzie avond van start gaan is niet alleen aandacht vragen voor de poëzie maar de poëzie ook neerzetten en bestendigen. En dat doet de Winschoter stadsdichter Anke Kraster ook.

Net als haar voorganger zoekt zij talent in het Oldambt en daarbuiten. In The House of Sodom in Winschoten was er op 6 januari dan ook een variëteit aan woordkunstenaars. Bekende dichters en schrijvers als Henk Puister, Hubert Klaver en Dieneke Bronsema droegen krachtig en humoristisch voor uit hun werk. Dit naast bekender wordende dichters als Marleen Hes, Anneloes Sloot en Rob Rosendahl. Maar ook geïnteresseerden die de pen voor het eerst ter hand namen of dit na lange tijd opnieuw weer doen. Natuurlijk ook de stadsdichter zelf die aan het eind van de avond nieuw werk voordroeg. Als muzikale noot was daar Willem Hemmen die a capella in het Gronings op evergreens geënte komische liederen zong. Het publiek was hierover zo enthousiast dat hij enkele liedjes herhaalde. Voorts betrok de stadsdichter de zaal bij een nog te schrijven gedicht door aan iedere aanwezige één woord te vragen. De dichters Bronsema en Sloot nemen dit op zich. Het resultaat zal over enkele weken op de Facebookpagina van 'Dichter Bie Ons' te lezen zijn.