Voorleesuurtje in de Oldambtster bibliotheken

Winschoten - Het voorleesuurtje in de Oldambtster bibliotheken is de eerstvolgende keer op woensdag 4 januari, aanvang 14.00 uur. Na afloop kunnen de kinderen knutselen.

Er wordt dan voorgelezen uit Hennie de Heks en de computer van Korky Paul. Hennie de Heks krijgt een computer;dat is handig voor haar toverspreuken! Maar Helmer haar kat vindt al die aandacht voor die computermuis niet fijn. ’s Nachts gaat hij die vreemde gast eens beter bekijken. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De toegang is gratis.