Nieuwe gemeente Westerwolde krijgt twee gemeentehuizen

Wedde - De toekomstige gemeente Westerwolde heeft vanaf 1 januari 2018 twee locaties waar inwoners terecht kunnen voor gemeentelijke dienstverlening. Het betreft de huidige gemeentehuizen in Sellingen en in Wedde. Dit hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Bellingwedde en Vlagtwedde vorige week besloten.

In het herindelingsontwerp Westerwolde is nadrukkelijk de keuze gemaakt voor een ‘fijnschalige’ gemeente die dichtbij inwoners staat. Daarom willen beide colleges dat op 1 januari 2018 de dienstverlening vanuit twee locaties plaatsvindt. De wijze waarop dit verder concreet vorm en inhoud krijgt wordt in de komende periode in overleg met alle betrokkenen nader uitgewerkt. Dienstverlening Burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde: “De inwoner staat bij ons centraal. Nu we op weg zijn naar Westerwolde, maar zeker ook straks als de nieuwe gemeente een feit is. Dat stelt hoge eisen aan onze dienstverlening. Tegelijk willen we ook letterlijk dichtbij onze inwoners gevestigd blijven. Daarom hebben we besloten dat zowel het gemeentehuis in Sellingen als dat in Wedde open blijft.” Burgerpanel Burgemeester Leontien Kompier (Vlagtwedde): “Op beide locaties kunnen inwoners terecht voor vragen aan de gemeente. Voor we besluiten nemen over welke en de mate van dienstverlening, de werkplek van medewerkers of de locatie van het bestuur en raadsvergaderingen, inventariseren we de wensen van betrokkenen. Zo bevragen we momenteel onze klanten bij beide balies over mogelijke openingstijden. Ook starten we binnenkort met een burgerpanel. Dit is een groep van inwoners die mee kunnen denken over de nieuwe gemeente.” De gemeente Westerwolde Per 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot één gemeente. In het komende jaar worden tal van beslissingen genomen over bijvoorbeeld de harmonisatie van beleid en de dienstverlening. Woensdag 22 november 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van Westerwolde.