Bellingwedde en Vlagtwedde onder preventief toezicht

Wedde - De gemeente Ten Boer wordt voor het jaar 2017 op grond van de Gemeentewet onder preventief begrotingstoezicht geplaatst. Op grond van de de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) vallen onder meer Vlagtwedde en Bellingwedde onder preventief toezicht.

Ten Boer wordt onder preventief begrotingstoezicht geplaatst in verband met een negatieve algemene reserve. De negatieve stand van de algemene reserve resteert na de artikel-12-periode en moet volgens de bestaande regels binnen tien jaar worden weggewerkt. Preventief toezicht betekent dat een gemeente voor de begroting over 2017 en voor wijzigingen op deze begroting vooraf goedkeuring moet hebben van Gedeputeerde Staten. Wet arhi Naast het begrotingstoezicht op grond van de Gemeentewet bestaat er ook financieel toezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Volgens deze wet wordt een gemeente die heringedeeld wordt onder preventief toezicht geplaatst. Gemeentebesluiten die financiële gevolgen kunnen hebben, waaronder de begrotingen, moeten dan vooraf door Gedeputeerde Staten goedgekeurd worden. Deze vorm van preventief toezicht is van toepassing op de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Ten Boer en Haren.