Vijf leerlingen Sint Vitusschool geslaagd voor damdiploma

Winschoten - Vijf leerlingen van de Sint Vitus basisschool in Winschoten zijn dinsdagmiddag geslaagd voor het Van der Wal-damdiploma.

Zeven weken geleden zijn Caer Donrodpai, Annabel Wachter, Emma Werkman, Florian Wachter en Nickey Loots begonnen aan deze damcursus, die de grondbeginselen van het damspel behandelt. De achtwekelijkse sessies werden verzorgd door Geert Lubberink van Damclub Winschoten. Met het behalen van het Van der Wal-damdiploma is de basis gelegd door de de Wiersma-vervolgcursus. Dit naschoolse initiatief viel onder verantwoording van coördinator Mariska Beukeboom. De school spreekt de hoop uit, na de voorjaarsvakantie, hier een vervolg aan te geven, uiteraard bij voldoende deelname. Tevens wordt dan een nieuwe Van der Wal-cursus aangeboden. Nickey Loots is inmiddels lid geworden van de jeugdafdeling bij Damclub Winschoten.