Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groningen

Winschoten - Groningen telde eind november 14.793 WW-uitkeringen. UWV verstrekte minder nieuwe WW-uitkeringen dan in de voorgaande twee jaren in de maand november. Dit was vooral het geval in uitzendsector en zorg & welzijn.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam deze maand in alle provincies af vergeleken met november 2014 en november 2015. Het aanhoudend economisch herstel zorgt voor een trend waarin minder mensen een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Groningen het meest af in de uitzendsector en zorg & welzijn. Daling lopende WW-uitkeringen Eind november 2016 telde Groningen 14.793 WW-uitkeringen. Dat is 4,9 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 377 uitkeringen (-2,5 procent). Een jaar geleden was dat ongeveer evenveel. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 409.545. Dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 419.600. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,4 procent (-10.055). Een jaar eerder telde Nederland 427.403 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 4,2 procent (-17.858). Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in november én ten opzichte van een jaar geleden. De daling in Friesland is echter groter dan die in Groningen en Drenthe. Daar bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 17.633 WW-uitkeringen; 1,1 procent minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 2,0 procent lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in november met 2,8 procent gedaald naar 13.731. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 0,2 procent.