Ervaringsdeskundigen generatiearmoede en sociale uitsluiting

Winschoten - Ervaringsdeskundigen aan de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ krijgen vandaag, dinsdag, hun certificaat uitgereikt. Zij hebben deze tweejarige opleiding met succes afgerond aan het Noorderpoort in Veendam.

Met deze opleiding kunnen de deelnemers als (betaalde) professionele ervaringsdeskundigen aan het werk. Vaak gebeurt dit als tandem: samen met een professional, bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie, een zorgorganisatie, de sociale dienst, bij het Leger des Heils, verslavingszorg of een woningcorporatie. Sterk uit Armoede De opleiding is onderdeel van de aanpak ‘Sterk uit Armoede’ die door de Stichting Mens en Maatschappij in de gehele provincie Groningen (en Noord Nederland) uitgerold wordt. Met deze aanpak wil de stichting op vernieuwende wijze generatiearmoede doorbreken, waarbij de mensen die het betreft zelf een centrale rol innemen. Van deze groep opgeleide ervaringsdeskundigen, die in de bijstand zaten, heeft de meerderheid inmiddels al een betaalde (deeltijd)baan. De deelnemers aan de opleiding hebben zelf ervaring met langdurige armoede. Hierdoor hebben zij minder kansen gekregen en sociale uitsluiting ervaren. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van de ander, verbaal en non-verbaal. Zij weten deze ander letterlijk en figuurlijk beter te bereiken, want herkennen dat generatiearmoede niet alleen gaat over geld maar ook over een ‘gekwetste binnenkant’. Zij kunnen de professional anders leren kijken, zodat de begeleiding sneller aankomt en werkt. De ervaringsdeskundige neemt niet de plek van de professional in, maar staat ernaast. Aanpak De aanpak is ontwikkeld in België en is daar al meer dan tien jaar succesvol. Met Europees geld is de aanpak overgedragen en het wordt nu opgezet op vier locaties in Nederland. De initiatiefnemers op deze locaties, waaronder de Stichting Mens en Maatschappij, werken samen om de aanpak landelijk te verspreiden. Oost-Groningen is vooralsnog de enige plek in Nederland die gecertificeerde opgeleide ervaringsdeskundigen heeft.