Kerstnachtdienst bij het Leger des Heils in Winschoten

Winschoten - Leger des Heils houdt op kerstavond, 24 december, een kerstnachtdienst in het korpsgebouw aan de Dr. D. Bosstraat 16 in Winschoten, aanvang 22.00 uur.

Majoor Tineke van Huffelen leidt deze plechtigheid, die het thema 'Alles is anders' meekrijgt. Muzikale medewerking wordt verleend door het christelijk mannenkoor Crescendo onder leiding van Klaas Withaar en het muziekkorps van het Leger des Heils, dat onder leiding staat van Mans Luining. Eerder op deze avond zullen de muzikanten en zangers van het Leger des Heils de zieken in het OZG, locatie Lucas in Winschoten, bezoeken om hen de vreugde van Kerstmis zingend uit te dragen. Zondag 25 december is er nog een kerstmorgendienst, aanvang 10.30 uur, in het korpsgebouw.