Doorstroming De Blauwe Roos in Winschoten moet beter

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt gaat binnenkort met de Provincie Groningen en Rijkswaterstaat om tafel om te komen tot verbetering van de doorstroming op 'rotonde' De Blauwe Roos in Winschoten. VCP Oldambt had hierop aangedrongen.

Volgens de communisten is de verkeersader voor vele verkeersdeelnemers een grote ergernis is. Ook voor de hulpdiensten zou De Blauwe Roos een enorm struikelblok vormen. Bij spoed is een normale doorgang voor brandweer, politie en ambulances onmogelijk, zo stelt VCP Oldambt. Dit laatste wordt door het college ontkend. De vormgeving van De Blauwe Roos, is volgens het college, van dien aard dat gemotoriseerd verkeer ruimte kan maken ten behoeve van hulpverleningsverkeer. Het is het college niet bekend dat De Blauwe Roos (mede) debet zou zijn aan het niet kunnen voldoen van de aanrijtijden. Ook zou De Blauwe Roos niet als gevaarlijk te boek staan.