Vierde loop Sint Vitus 8 mijlen door het Maintebos

Winschoten - De vierde loop van de vijfde jaargang van de Sint Vitus trimlopen, die ook dit jaar uit vier loopjes bestaat, is zaterdag 10 december. Er kan maximaal 8 mijlen worden gelopen.

Deelnemers kunnen afstanden variërend van 1.6 tot 12,8 kilometer lopen op het parcours door het Maintebos. De start is om 10.30 uur. De start en finish bevindt zich tegenover Sport- en Gezondheidscentrum Ron Haans in Winschoten. Hier is ook de na-inschrijving en kleed- en douchegelegenheid. Voorinschrijving is mogelijk via de website www.sintvitustrimlopen.nl. De kosten voor deelname bedragen 2,50 euro (zonder herinnering) of 5,50 euro (met herinnering) bij voor-inschrijving en 3 euro (zonder herinnering) of 6 euro (met herinnering) bij na-inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.sintvitustrimlopen.nl.