Belastingverordening(en) bij 35 procent overheden niet geldig

Winschoten - 35 Procent van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016 niet rechtsgeldig bekend. Dit blijkt uit onderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

Hierdoor treden deze verordeningen niet in werking en is er geen basis om belastingen te mogen heffen. Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2015 ruim 4.100 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen. De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. Ruim 500 verordeningen zijn niet of niet juist bekendgemaakt. Niet in werking Als gemeenten, provincies en waterschappen de verordeningen niet volgens de eisen uit de wet bekendmaken, treden ze niet in werking. Het is dan niet mogelijk om deze uit te voeren en te handhaven. In meer juridische termen; de verordeningen kennen dan geen rechtsgevolg. Veelal gaat het om verordeningen die de basis leggen voor leges en belastingen.