Gezamenlijke cultuurvisie voor de nieuwe gemeente Westerwolde

Wedde - De colleges van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde en Bellingwedde stellen

voor een gezamenlijke cultuurvisie vast te stellen, vooruitlopend op de fusie van de beide gemeenten per 1 januari 2018. De cultuurvisie beoogt het cultuurbeleid te harmoniseren en vormt de basis voor een nog op te stellen uitvoeringsplan voor de nieuwe gemeente Westerwolde. “De stimulering van kunst en cultuur vinden we waardevol voor Westerwolde”, vertelt Lea van der Tuin, wethouder cultuur van Bellingwedde. “Het draagt in onze visie bij aan binding en saamhorigheid. Cultuur en cultuurhistorie geven onze inwoners mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en mee te doen. En ook bevorderen ze een goed woon- en leefklimaat. Dat is aantrekkelijk voor onze inwoners, maar ook voor toeristen en bedrijven.” Giny Luth, wethouder Cultuur van Vlagtwedde: “Westerwolde heeft een rijk cultuurhistorisch verleden en velen ervaren Westerwolde als een bijzonder gebied dat onder meer qua landschap en geschiedenis afwijkt van de rest van de provincie. De vesting Bourtange, de kloosterenclave in Ter Apel, de borg in Wedde en het museum de Oude Wolden in en het beschermd dorpsgezicht van Bellingwolde zijn voorbeelden van ons rijke verleden. Met deze visie willen we onze culturele identiteit verder versterken en erfgoed en landschap verbinden.” Cittaslow Westerwolde Westerwolde wil een Cittaslowgemeente zijn. De Cittaslowfilosofie is een belangrijke drager onder de cultuurvisie, met onder meer aandacht voor de verbinding tussen landschap en cultuurhistorie, voor het erfgoed van Westerwolde en de versterking van de regionale identiteit.Activiteiten als de Grunneger Weke en de Open Monumentendagen dragen hier aan bij. In de uitvoering van het cultuurbeleid is een sobere en doelmatige besteding een belangrijk uitgangspunt en ook dat een redelijke eigen bijdrage wordt verlangd van mensen die meedoen aan bepaalde culturele activiteiten. De centrale voorzieningen voor kunsteducatie, bibliotheekwerk en podiumkunsten blijven geconcentreerd in Bellingwolde, Blijham, Vlagtwedde en Ter Apel. Vervolg Het voorstel van de beide colleges om de gezamenlijke cultuurvisie vast te stellen, zal nu worden geagendeerd voor de gemeenteraadsvergaderingen van Vlagtwedde en Bellingwedde.