Wooncoöperatie Finsterwolde stelt vragen over prestatieafspraken

Finsterwolde - De wooncoöperatie Finsterwolde heeft middels een brief van 22 november vragen gesteld aan wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt over de te maken prestatieafspraken over het huurbeleid tussen huurdersorganisatie Winschoten, corporatie Acantus en gemeente Oldambt.

De wooncoöperatie heeft op advies van de Woonbond een verzoek gedaan om een notitie hierin te laten opnemen. Dit verzoek is gedaan omdat er anders geen gelijkwaardige kans op naleving is voor genoemde partijen. Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Ook gaat het om afspraken over nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Om goede afspraken met elkaar te kunnen maken, zijn corporaties verplicht om gemeente en huurdersorganisaties informatie te geven over onder meer de financiële mogelijkheden en een overzicht van de plannen over sloop en nieuwbouw. Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst controleert de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.