Streetwise op de Feiko Clockschool in Oude Pekela

Oude Pekela - Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het programma ANWB Streetwise geïntroduceerd dat op De Feiko Clockschool in Oude Pekela al enkele keren uitgevoerd is.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto’s wordt de praktijk door een team van professioneel opgeleide ANWB-instructeurs zo veel mogelijk nagebootst. Voor vier leeftijdsgroepen zijn er activiteiten die kinderen bewust maken van de gevaren onderweg. Met de soms spectaculaire onderdelen leren ze spelenderwijs met de risico’s omgaan. Toet toet – groep 1 en 2 In dit onderdeel wordt ingegaan op het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden. Kinderen zitten rondom een verkeerskleed en kunnen aangeven waar het gevaarlijk is en ze mogen oefenen met oversteken. Ze trekken een kaartje met de afbeelding van een voertuig en horen diverse verkeersgeluiden. Ze moeten aangeven wanneer ze hun eigen geluid horen (onder andere fiets, vrachtwagen, politieauto, brommer en auto). Daarnaast leren ze waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken. Deze les wordt door de eigen leerkracht gegeven, omdat dit vertrouwder is voor de kinderen. Blik en klik – groep 3 en 4 Bij Blik en klik ligt de nadruk op actieve verkeersveiligheid. Ze oefenen met oversteken op een zebrapad waarbij ze oogcontact maken met de bestuurder. Ze leren waar ze het beste kunnen staan als ze willen oversteken tussen twee geparkeerde auto’s. De leuke elektroauto dient in deze situaties als figurant. Ook zien ze waarom het nodig is om een autogordel te gebruiken en mogen zelf ook in het autootje plaatsnemen. De leerkracht voert ondertussen met de iCheckbox een simpele maar doelmatige, indicatieve oogmeting uit, waarmee u een inschatting heeft over het gezichtsvermogen van uw kind. Hallo auto – groep 5 en 6 Bij dit onderdeel gaat het helemaal om het leren inschatten van de remweg van de auto. Hoe lang duurt het voordat je zelf stilstaat en waarom is het anders als je loopt of rent. Hoe zit het met reactietijden en wat schatten kinderen in als remweg voor een auto. Er is natuurlijk aandacht voor het belang van de autogordel en een kinderzitje/zitverhoger. De les sluit af als ze zelf op de bijrijderstoel plaatsnemen en meegaan in de lesauto. Ze mogen zelf remmen! Dankzij de dubbele bediening ervaren ze hoe lang een remweg is. Trapvaardig – groep 7 en 8 Voor deze groepen zijn vooral fietsbeheersing en gevaarherkenning van belang. Sommigen gaan binnenkort al naar het voortgezet onderwijs, waar ze vaak langer en verder onderweg zijn, meestal op de fiets. In deze les wordt vooral getraind op omgaan met de (weg/rij)omstandigheden, zodat de kans op ongevallen kleiner wordt. De kinderen trainen hun fietsvaardigheid door moeilijke manoeuvres te oefenen op een uitgezet parcours op het schoolplein, dit doen ze afwisselend zonder en met een zware rugzak.