VCP stuurt lijst met mogelijke klikspanen naar Officier van Justitie

Winschoten - VCP Oldambt heeft in een brief aan de gemeenteraad, raadscommissieleden en het college van B&W van de gemeente Oldambt laten weten dat de partij binnenkort een lijst met namen, die mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gelekt, naar de Officier van Justitie stuurt.

Het gaat om personen die aanwezig zijn geweest bij de vertrouwelijke bijeenkomst van de fractievoorzitters over het inrichten van een vluchtelingenopvang in de gemeente Oldambt. "Steeds weer komt naar voren dat in deze de VCP de partij is die daar verantwoordelijk wordt gesteld", zo stelt VCP Oldambt. "Al vanaf het begin van deze zaak is de VCP aangewezen als de dader. Zonder dat daar bewijzen van zijn. We zijn het zat, en dat is netjes uitgedrukt." Naast het sturen van de brief met namen naar de Officier van Justitie, verzoekt VCP Oldambt hem om deze mensen uit te nodigen voor het afleggen van een verklaring over deze zaak. Rol Pieter Smit Over de rol van burgemeester Pieter Smit is VCP Oldambt ook niet te spreken. Volgens de communisten heeft Smit zich 'geprofileerd als opsporingsbeambte, aanklager en beul met als doel de VCP zodanig te beschadigen dat buitenstaanders de indruk zouden krijgen dat de VCP als partij niet te vertrouwen is'. De VCP beweert dat Smit, als voorzitter van de gemeenteraad, zich bemoeid heeft met inhoudelijk werk van de rechterlijke macht. Smit zou, volgens de VCP, zich onder meer gemengd hebben in een gesprek met twee Officieren van Justitie. VCP gaat over deze zaak contact opnemen met de Commissaris van de Koning. Zie ook: http://www.hetstreekblad.nl/gemeentenieuws/72493/ger-klein-kwestie-jan-kenter-had-voorkomen-kunnen-worden/