Ubbo Emmius Winschoten is de gezondste school van Nederland

Winschoten - Ubbo Emmius Winschoten is er als eerste en nog als enige VO-school in geslaagd om alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School te behalen. Daardoor mag Ubbo Emmius zich de gezondste school van Nederland noemen.

Het laatst behaalde certificaat werd vóór de zomervakantie al aan locatiedirecteur Jaap Bakker overhandigd door de GGD. Dinsdagmiddag 22 november geven Gerard Kemkers (voormalig schaatscoach en nu manager Performance Center bij FC Groningen) en een afgevaardigde van B&W van de gemeente Oldambt om 13.30 uur de aftrap van de toekomstplannen voor het nieuwe 'gezondeschoolplein'. Startsein Tijdens de feestelijke middag zijn er allerlei sportieve activiteiten op het plein en in de kantine. Bovendien vindt er een ‘ubbo school trail’ plaats: leerlingen gaan hardlopen door alle gebouwen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de Gezonde School en de plannen van de school omtrent het buiten beweeglokaal. Symbolisch zal er door Kemkers, samen met een leerling, een dakplataan geplant worden op het schoolplein. Deze boom staat symbool voor vreugde van de geest, wijsheid en inzicht. Ubbo Emmius Winschoten onderneemt al jaren allerlei activiteiten om leerlingen bewust te laten worden van een gezonde levensstijl. “Zo zijn de leerlingen verantwoordelijk voor de gezonde snacks in de kantine en organiseren zij bewegingsmomenten zoals sportevenementen,” vertelt locatiedirecteur Jaap Bakker. “Vanuit de zorgvakken helpen leerlingen mee in de ouderenzorg of op basisscholen. We voeren een actief anti-rookbeleid, bieden lessen weerbaarheid en reanimatie aan en we hebben uiteraard een supergezonde schoolkantine.” Toen alle certificaten waren behaald restte er nog één aanbeveling: het buiten bewegen ook aantrekkelijk maken voor de leerlingen. "Deze kans pakken we graag aan en daarom maken we nu plannen om een ‘buiten-beweeg-lokaal’ in te richten." Over het Vignet Gezonde School Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD GHOR om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school. Het doel van het vignet Gezonde School is om te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed klimaat en aandacht voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dit draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Met het vignet, dat drie jaar geldig is, voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden én aan het criterium van minimaal één themacertificaat naar keuze. De voorwaarde is echter wel dat de school blijft werken aan gezondheidsbevordering en dat ze bezocht kan worden door een beoordelaar voor een audit.