Sites Pekela en Oldambt prima, werk aan de winkel voor Bellingwedde

Winschoten - Wij Verdienen Beter heeft onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van gemeentelijke websites in Nederland. De gemeenten Oldambt en Pekela scoren uitstekend, voor de gemeente Bellingwedde is er nog werk aan de winkel.

In het onderzoek stuurde 'mystery guest' Charlie van der Horst een e-mail naar de gemeenten met een vraag over de regels voor het kappen van een boom. De gemeenten Oldambt en Pekela hebben deze vraag binnen twee dagen beantwoord (overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden). Ook werd niet naar onnodige informatie van Van der Horst gevraagd (bijvoorbeeld DigiD of Burgerservicenummer) en was de aanhef correct. Ook is het e-mailadres van beide gemeenten beschikbaar op de website. Bellingwedde deed er circa twee maanden over om de simpele vraag over de regels voor het kappen van de boom te beantwoorden. Er werd pad geantwoord nadat de e-mail van de mystery guest nogmaals werd verstuurd. Ook gebruikte deze gemeente geen neutrale aanhef. Ruim driekwart van de gemeenten beantwoordden de vraag binnen twee werkdagen. Binnen een week hadden 333 van de 390 gemeenten antwoord gegeven. Bereikbaar Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om niet bereikbaar te zijn per e-mail. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij Verdienen Beter blijkt dat 76 gemeenten op hun website enkel nog een formulier hebben staan voor burgers om online contact op te nemen. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2015 van gemeenten die niet meer bereikbaar zijn per e-mail. Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen. Een digitaal formulier verplicht de burger vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie. Maar liefst 60 gemeenten willen van burgers persoonsgegevens weten voordat een vraag wordt beantwoord. Ook is er in de formulieren van gemeenten vaak maar zeer beperkte ruimte om daadwerkelijk een vraag te kunnen stellen. Persoonsgegevens In zes gemeenten kan men alleen een vraag stellen als men over een Burgerservicenummer (BSN) of DigiD beschikt. De gemeente Terneuzen komt als slechtste uit te bus. Er diende een uitgebreid formulier ingevuld te worden waarbij alle persoonsgegevens moesten worden overlegd. Vervolgens heeft de gemeente, na vier maanden en na een herinnering, geen antwoord gegeven op de simpele vraag over het kappen van een boom. Nog drie andere gemeenten antwoordden niet op de vraag van de 'mystery guest'. Sekse-registratie Niet alleen is het bij 15 gemeenten onmogelijk om een vraag te stellen zonder m/v aan te kruisen, ook andere gemeenten gaan vreemd om met de sekse-registratie. De voornaam van de mystery guest Charlie van der Horst wordt in Nederland in gelijke mate door mannen en vrouwen gebruikt. Toch kiezen gemeenten waarbij geen m/v is aangekruist er in grote getale voor om te antwoorden met 'Geachte heer Van der Horst'. Onnodige vragen Dat het contact met de burger ook wel goed kan verlopen bewijzen de 109 gemeenten die niet alleen gewoon bereikbaar zijn per e-mail, maar ook verder geen drempels opwerpen voor het stellen van een vraag. Ze antwoordden snel en stelden geen onnodige vragen die inbreuk maken op de privacy van hun burgers.