Gemeente Oldambt scoort opnieuw goed met uitgifte reisdocumenten

Winschoten - De gemeente Oldambt scoort over het jaar 2016 opnieuw goed op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor van het Rijk, een evaluatie-instrument van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

In september 2016 zijn de uitgiftelocaties van de gemeente onder de loep genomen. Via een verplichte zelfevaluatie werden per uitgiftelocatie de beveiligingsmaatregelen en de kwaliteit van de processen beoordeeld. Oldambt heeft hierbij als eindcijfer een 9,85 gehaald. Burgemeester Pieter Smit is zeer verheugd met dat resultaat. Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Voor dit onderzoek heeft de gemeente Oldambt gebruik gemaakt van de door het Ministerie van BZK beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Met deze webapplicatie wordt het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten onder andere getoetst op de aspecten beleid en regelgeving, processen, gegevens, personeel en fysieke beveiliging.