Ubbo Emmius genomineerd voor Lang Leve de Liefde Award 2016

Winschoten - Na de geslaagde eerste editie vorig jaar, wordt de Lang Leve de Liefde Award dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Eén van de vier genomineerde scholen is Ubbo Emmius in Winschoten.

De Lang Leve de Liefde Award is een prijs voor scholen die structureel en effectief aandacht besteden aan relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. De verkiezing draagt bij aan een effectieve invulling van het in december 2012 opgenomen kerndoel seksualiteit en seksuele diversiteit. Selectiecriteria De jury heeft gelet op de wijze waarop de school in de lessen aandacht besteedt aan relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. Daarnaast heeft ze ook gekeken naar het schoolbeleid met betrekking tot de bevordering van de seksuele gezondheid van de leerlingen: Krijgen docenten een speciale training? Is er een adequate signalerings-, zorg- en verwijsstructuur voor leerlingen die vragen en problemen hebben rond relaties en seksualiteit? Werkt de school samen met externe partners die relevant zijn voor de seksuele gezondheid van leerlingen, zoals GGD, JGZ, Sense? Ook de betrokkenheid van ouders en de vraag of de school gedragsregels over omgangsvormen heeft, in en rond de school, voor leerlingen én docenten, heeft bij de beoordeling een rol gespeeld. Prijs Op 1 december, Wereld Aidsdag, wordt tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in de Beurs van Berlage in Amsterdam, de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. De winnende school krijgt niet alleen de Award, maar wint tevens een studiereis naar België. Effectieve voorlichting De Lang Leve de Liefde Award is een initiatief van Soa Aids Nederland in samenwerking met Rutgers. Lang Leve de Liefde is het meest gebruikte, wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen lespakket in Nederland over seksualiteit en relaties.