Fietserbond vraagt inwoners te reageren op Fietsagenda Oldambt

Winschoten - De Fietsersbond Oldambt heeft tijdens zijn eerste ledenbijeenkomst een voorlopige Fietsagenda opgesteld. De Fietsersbond nodigt inwoners uit op de Fietsagenda te reageren via oldambt.fietsersbond@gmail.com.

Eventuele niet-opgeloste fietsknelpunten in de gemeente kan men hier ook melden. Op de Fietsagenda Oldambt stonden de volgende punten: - 30 km/uur-zones moeten voldoen aan de uitgangspunten van het Convenant Duurzaam Veilig. - Woon/werk- en woon/school-routes moeten verkeersveilig, snel en comfortabel zijn. - Voorrangregeling voor fietsers op rotondes. - Duidelijke fietsbewegwijzering in de gehele gemeente. - Klachten en opmerkingen over verkeersveiligheid moeten snel en adequaat beantwoord en opgelost worden door de gemeente. - Aandacht voor recreatieve fietsverbindingen en recreatieve ontwikkelingen. De Fietsersbond Oldambt gaat binnenkort op kennismakingsbezoek bij de gemeente en neemt dan ook de fietsagenda en knelpunten ter bespreking mee.