Bijeenkomst over aanleg park in Finsterwolde

Finsterwolde - 'We gaan binnenkort aan de slag!' Met deze kop nodigt de werkgroep Verzetsbuurt Finsterwolde de buurtbewoners uit voor een bijeenkomst op dinsdag 15 november in Partycentrum Finnewold, aanvang 19.30 uur.

De werkgroep heeft ruim een jaar geleden, in twee bijeenkomsten vóór en met de ideeën van de buurtbewoners, een plan opgesteld. Een park voor de jongsten in de buurt én voor de ouderen. Daarna heeft de werkgroep met Albert Nieboer, Ali Rops, Greta Volders, Hans Sprik en Jan Kluiter hard gewerkt om alle ideeën voor de inrichting van het terrein concreet te maken. In de uitnodiging aan de buurt staat dat het plan voor de aanleg van het park in de Verzetsbuurt nu klaar is én binnenkort kan starten. Nogal wat tijd De werkgroep schrijft: Het braakliggende terrein gaan we inrichten tot een mooi park, met voetpaden, een ontmoetingsplek en een speelplek voor de jongsten in de buurt. De voorbereiding heeft nogal wat tijd en energie gekost omdat wij met veel partijen tot overeenstemming moesten komen. We hebben het plan op onderdelen aangepast en voor de speelplek loopt nog een subsidie aanvraag. We zijn zeer verheugd dat de financiering van het plan in principe rond is, we maken het plan nu klaar voor de uitvoering. Alle belangrijke ideeën van de bewoners zitten in het plan. Op 15 november informeren we de buurt over het plan en hoe we het samen gaan uitvoeren. Burgerparticipatie "Met deze aanpak is de werkgroep Verzetsbuurt een voorbeeld voor burgerparticipatie", zegt Johan Dijk, die namens de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij als vrijwilliger de werkgroep ondersteunt. "Het initiatief van de buurt en de verdere uitwerking is een voorbeeld voor andere buurten en dorpen in krimpgebieden: samenwerken vanuit de buurt en mét alle betrokken partijen." Binnenkort kan de Verzetsbuurt starten met de grondwerkzaamheden, de aanleg van de paden en daarna de aanplant van het groen. Voor het inrichten van de speelplek voor de jongste kinderen zal de werkgroep nog een aanvraag om subsidiering indienen bij fondsen en dergelijke. Zij vertrouwt er op dat ook dit onderdeel volgend jaar is afgerond.