Joodse graven gevonden in Winschoten

Winschoten - Grondwerkers zijn tijdens graafwerkzaamheden op een aantal aan de Liefkensstraat in Winschoten op Joodse graven gestuit. Er wordt op deze plek een park aangelegd. Toen de graven werden ontdekt zijn de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd.

Vroeger was aan de Liefkensstraat een Joodse begraafplaats. Deze werd in 1829 al gesloten en bijna 150 jaar later, in de jaren 60, werden de graven verplaatst naar het Sint Vitusholt. Zoals nu blijkt zijn er destijds dus enkele graven over het hoofd gezien. De stoffelijke resten werden maandagmorgen minutieus verwijderd en in nieuwe kisten gedaan. Normaal is de grafrust in Nederland al heel belangrijk maar in het Joods geloof is het opgraven eigenlijk not done. Opperrabbijn Jacobs hield tijdens de werkzaamheden toezicht. In nauw overleg met hem werd in eerste instantie besloten om de graven te verplaatsen naar de Joodse begraafplaats aan het Sint Vitusholt. Omdat in de loop van de dag echter duidelijk werd dat het maar een kleine strook betrof waar de vergeten graven zich bevonden werd besloten om ze ter plekke op een goede locatie te herbegraven. In het aan te leggen park zullen de graven in de plannen worden ingepast en in eerste instantie gemarkeerd met blauwe stenen. De gemeente zal in de nabije toekomst kijken hoe de graven verder gemarkeerd kunnen worden om zo waardig in het park een plekje te krijgen. Foto's Marcel Lameijer