Landbouwverkeer mogelijk over provinciale weg N367

Pekela - Het gemeentebestuur van Pekela wil andermaal de provincie Groningen vragen of het landbouwverkeer in Nieuwe Pekela voortaan gebruik mag gaan maken van de provinciale weg N367 tot aan de rotonde bij de Zuidwendingerweg. De N367 is de route Nieuwe Pekela-Winschoten.

Het verzoek kwam vorige week in de raadsvergadering van de plaatselijke VVD. Nu gaan veel tractoren en zware machines nog via de Reyndersstraat en de Zuidwendingerweg naar hun akkers. Volgens de Pekelder VVD wordt het vooral voor fietsers maar ook voor ander verkeer op genoemde wegen een stuk veiliger als het verzoek wordt ingewilligd. Het provinciebestuur heeft een eerdere, gelijksoortige aanvraag afgewezen. Overigens wordt het landbouwverkeer in Nederland in 2018 kentekenplichtig. Een en ander betekent dat vanaf dat moment bij overtredingen beter gehandhaafd kan worden. Pekela wil verder de zeer hoge drempel ter hoogte van het Chinese restaurant in Nieuwe Pekela een stuk verlagen. De klus zal worden uitgevoerd als de omgeving in genoemd gebied zal worden heringericht. Pekela heeft vorige week voor de recreatievaart een ligplaatsenverordening ingesteld. Vaste ligplaatsen voor woningen gaan betalen, doch er kan ontheffing worden gevraagd. Van passanten die een dag of wat in Pekela verblijven zal geen geld worden geïnd. Zo genoemde spookboten - sterk verwaarloosde vaartuigen zonder directe eigenaar - kunnen op last van de gemeente voortaan worden verwijderd.