Circa 180 mensen bezoeken eerste Hart- en Vaatcafé in Winschoten

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Hart & Vaatgroep hield op 27 oktober het eerste Hart- en Vaatcafé. Circa 180 mensen waren aanwezig in In den Stallen in Winschoten.

Het café is de ontmoetingsplek voor hartpatiënten in de regio Oldambt. Het thema van deze avond was ‘boezemfibrilleren’, is deze ritmestoornis onschuldig?’ Het doel van deze bijeenkomst was om in een informele sfeer lotgenoten en partners met elkaar in contact te brengen en ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Maar ook specialisten en verpleegkundigen ontmoeten en informatie inwinnen. Hartritmestoornis Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Er zijn verschillende vormen van hartritmestoornissen. Een daarvan is boezemfibrilleren. Een andere term voor deze vorm is atriumfibrilleren. Gevolgen Cardioloog Lianne Permentier van het Ommelander Ziekenhuis, vertelde over de gevolgen van boezemfibrilleren en hoe deze hartritmestoornis behandeld kan worden. Specialistisch verpleegkundige Intensive Care (IC) Ellen Huizeling vertelde over cardioversie (het herstellen van een onregelmatig hartritme) en ziekenhuisapotheker Wobbe Hospes legde uit welke medicatie bij boezemfibrilleren wordt gegeven. Tot slot vertelde een ervaringsdeskundige (patiënt) zijn ervaringen met boezemfibrilleren op geheel eigen wijze. Panel Patiënt en zorgverlener werden vervolgens in een panel met elkaar in gesprek gebracht, waarbij de zorgverlener zoveel mogelijk alle vragen beantwoordde. Vragen en antwoorden die vanwege tijdgebrek niet meer aan de orde kwamen, verschijnen binnenkort op de websites van het Ommelander Ziekenhuis en De Hart & Vaatgroep. Vaker organiseren Na de overweldigende belangstelling voor het Hart & Vaatcafé in Winschoten, willen het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Hart & Vaatgroep deze bijeenkomsten vaker organiseren, zij het dan met telkens een ander onderwerp. Meer informatie hierover staat binnenkort op de websites ommelanderziekenhuis.nl en www.hartenvaatgroep.nl.