Ommelander Ziekenhuis organiseert symposium voor zorgverleners

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen organiseert voor donderdag 17 november, in samenwerking met ELANN, het symposium ‘Palliatieve zorg... (hoe) moet dat nou?’

De bijeenkomst vindt plaats in cultuurhuis De Klinker in Winschoten en begint om 18.00 uur (ontvangst om 17.00 uur). De entree bedraagt 17,50 euro. Alle zorgprofessionals in de regio die in hun werk met palliatieve zorg te maken hebben, zijn van harte welkom. Dit zijn huisartsen, medisch specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verzorgenden, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en vrijwilligers (bijvoorbeeld VPTZ). Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, V&V Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Register. Palliatieve zorg is sterk in ontwikkeling, zowel in het ziekenhuis als bij huisartsen en in de thuiszorg. In twee lezingen en in een theaterpresentatie hoort men op een verrassende manier het hart van de palliatieve zorg kloppen. Informatie Meer informatie over het programma staat op de website ommelanderziekenhuis.nl (agenda). Inschrijven Zorgverleners kunnen zich inschrijven bij ELANN (Eerste Lijns Advies Noord Nederland), via www.elann.nl/nascholing